HUR VI ARBETAR

Vi är specialiserade på rådgivning av företagsöverlåtelser (M&A) och ekonomisk rådgivning i samband med dessa. Vi hjälper företagens ägare, eller köpare, att planera och förverkliga företagsöverlåtelsen. Vi leder överlåtelseprojekten övergripande och vi erbjuder tjänster till alla delar av överlåtelseprocessen för att överlåtelseprocessen skall kunna genomföras möjligast snabbt, flexibelt och utan att processen stör våra kunders dagliga affärsverksamhet.

I försäljningsuppdrag för vi ihop säljaren och potentiella köparna och vi söker fram den bästa möjliga köparen för objektet. Vanligen har en dylik köpare synergifördelar med försäljningsobjektet och kan därför oftast betala det bästa priset. I köpuppdrag kartlägger och analyserar vi de möjliga köpobjekten eller verksamheterna och för ihop köparen och de potentiella objekten. Målet är att hitta det objekt som bäst lämpar sig för köparens köpkriterier.

Vi försöker skapa ett gynnsamt förhandlingsklimat för alla inblandade parter. Med erfarenhet från över 130 transaktioner, vår beslutsamhet och vår förmåga att göra snabba beslut får vi ofta till stånd lyckade företagsöverlåtelser. 

Global täckning

Vi har sedan år 2002 varit representant och partner i den världsomspännande M&A organisationen IMAP. IMAP är en global, i över 30 länder verkande M&A organisation, som består av liknande självständiga rådgivare i företagsöverlåtelser som ProMan. Tack vare IMAP kan vi erbjuda en global täckning för säljare och köpare av företag och den vägen en möjlighet för våra kunder att hitta optimala köpare och säljare också utanför Finland. 

Oberoende

Vi är helt oberoende av finansiella institut, revisionsbyråer och advokatbyråer. Det innebär att vi alltid kan välja den partner som vi och vår uppdragsgivare tycker är lämpligast för den aktuella företagsöverlåtelsen.

Konfidentialitet

Ett alltför tidigt tillkännagivande av en överlåtelseprocess kan skapa oro och osäkerhet inom företaget och dess intressegrupper. Vi leder alla våra projekt konfidentiellt och övervakar att konfidentiell information inte hamnar i fel händer.