Mediq Suomi förvärvar ILS Laboratories Scandinavia

Mediq Suomi har förvärvat ILS Laboratories Scandinavias aktiestock. Förvärvet stärker Mediq Suomis ställning som leverantör av klinisk laboratoriediagnostik. Mediq är en internationell leverantör av läkemedel, medicintekniska produkter och därtillhärande konsumentvaror samt andra produkter.

Mediq är verksamt i 15 olika länder, sysselsätter totalt runt 8 300 anställda och hade en omsättning på cirka 2,6 miljarder euro år 2012. 

ILS Laboratories Scandinavia är specialiserat pådiagnostisk laboratorieutrustning för hälsovård (bl.a. hemostas, blodgaser och elektroforesutrustning), samt på konsumentprodukter, import av reagens, marknadsföring, försäljning och underhåll av utrustningen. ILS kompetens och produktsortiment är nya för Mediq Suomi och skapar synergier med Mediqs verksamhet.

ProMan var Säljarens rådgivare under hela försäljningsprocessen.