Den svenska ElektronikGruppen köper alla aktier i det finska ProFec Technologies.

Den svenska ElektronikGruppen köper alla aktier i det finska ProFec Technologies.

ProFec Technologies är en av de ledande leverantörerna av skräddarsydda och standardiserade induktiva komponenter till internationella tillverkare av telekommunikationsutrustning. Omsättningen för ProFec var under år 2006 ca 7 M€. Personalstyrkan är 49 personer, ProFec-koncernens huvudkontor är i Nummela, men företaget ha också dotterbolag i Sverige, England, Ryssland och Sri Lanka. Köparen ElektronikGruppen AB är ett svenskt börsbolag.

ProMan fungerade som köparens rådgivare.

Läs mer...
Säjlare: 
ProFec Technologies
Bransch: 
Handel och konsumentprodukter
Köpare: 
ElektronikGruppen
Bransch: 
Handel och konsumentprodukter

ProFec Technologies är en av de ledande leverantörerna av skräddarsydda och standardiserade induktiva komponenter till internationella tillverkare av telekommunikationsutrustning. Omsättningen för ProFec var under år 2006 ca 7 M€. Personalstyrkan är 49 personer, ProFec-koncernens huvudkontor är i Nummela, men företaget ha också dotterbolag i Sverige, England, Ryssland och Sri Lanka. Köparen ElektronikGruppen AB är ett svenskt börsbolag.

ProMan fungerade som köparens rådgivare.