Mehiläinen köpte Felicitas-Klinikka Oy

Mehiläinen köpte Felicitas-Klinikka Oy

Felicitas-Klinikka koncernen, som verkar i Helsingfors och Vilmanstrand, övergår i Mehiläinens ägo vid utgången av år 2011. Felicitas-Klinikka, som är grundat år 1990, är specialiserad på fertilitetsvård.

Läs mer...
Säjlare: 
Felicitas-Klinikka Oy
Bransch: 
Övriga tjänster
Köpare: 
Mehiläinen
Bransch: 
Övriga tjänster

Felicitas-Klinikka koncernen, som verkar i Helsingfors och Vilmanstrand, övergår i Mehiläinens ägo vid utgången av år 2011. Felicitas-Klinikka, som är grundat år 1990, är specialiserad på fertilitetsvård.

Felicitas-Klinikka erbjuder mottagningstjänster för fertilitetsvård, uppföljning av graviditet, privat moderskapsrådgivning, terapitjänster samt gynekologi- och radiologmottagning.  Årligen utförs på företagets verksamhetsställen ca 1 700 fertilitetsvårdsprogram. De 30 personer, som arbetar på Felicitas-Klinikka, övergår som gamla arbetstagare till Mehiläinen och mottagningsavtalen för näringsidkare fortsätter som tidigare.

”Felicitas-Klinikka är den mest uppskattade och en av de största privatägda fertilietsvårdskliniker i Finland. Detta är för Mehiläinen en mycket angenäm och framför allt en intressant öppning på ett nytt verksamhetsområde”, berättar Johanna Asklöf, tf. affärsverksamhetsdirektör (läkarcentralstjänster & sjukhustjänster) på Mehiläinen.

”Fertileitetsvården är i Finland på högsta nivå i världen och Felicitas-Klinikka har varit en banbrytare i branschen. Vi vill på Mehiläinen vara med och utveckla kunnandet inom fertilitetsvården och erbjuda högkvalitativa tjänster åt behövande” fortsätter Asklöf.

”En fortsättning på och en vidare utveckling av kvalitetsarbetet var viktigt, då vi valde samarbetspartner. Strategin hos Mehiläinen faller väl samman med de betoningar, som är viktiga för oss. Dessutom framstår Mehiläinen, med ett starkt och pålitligt brand och de sammanfallande framtidsvisionerna,  som ett naturligt och angenämt val av samarbetspartner ”, konstaterar VD Henri Kurunmäki från Felicitas-Klinikka. Företagets grundare och säljare VD Henri Kurunmäki och professor Aarne Koskimies, fortsätter sin verksamhet hos Mehiläinen.

Felicitas-Klinikka fortsätter sin verksamhet i sina tidigare utrymmen och som en skild enhet både i Helsingfors och Vilmanstrand.

ProMan fungerade som säljarens rådgivare under hela företagsförsäljningsprocessen.