Arjasmaa CC förvärver byggnadsföretaget Rakennustoimisto Laamo

Arjasmaa CC förvärver byggnadsföretaget Rakennustoimisto Laamo

Byggnadsföretaget Rakennustoimisto Laamo grundades 1990 och är specialiserade på projektledning av byggnadsprojekt. Företaget är verksamt i sydvästra Finland. Bolagets omsättning var över 13 miljoner för det senast avslutade räkenskapsåret. Genom det förverkligade företagsförvärvet kom 90 % av bolagets aktier att ändra ägare. Av de tidigare aktieägarna gav Aku och Mika Laamo upp hela sina respektive aktieinnehav. Reijo Sinkko och Ami Laamo fortsätter som minoritetsägare i företaget, var och en med 5 % av aktierna.

Läs mer...
Säjlare: 
Arjasmaa CC Oy
Bransch: 
Byggnadsverksamhet och fastighetstjänster
Köpare: 
Rakennustoimisto Laamo Oy
Bransch: 
Byggnadsverksamhet och fastighetstjänster

Bolagets huvudägare är nyligen etablerade Arjasmaa CC  från Åbo, vars ägandet är delat mellan Arjasmaas familj, Rakennustoimisto Laamos vd Markku Auranen, Reijo Sinkko och Ami Laamon. Arjasmaa CC:s majoritetsägare Kimmo Arjasmaa har en lång och bred erfarenhet av byggnadsbranschen. Den nya ägarstrukturen som uppkom vid företagsförvärvet stöder stark ny tillväxt på ett utmärkt sätt.

ProMan var Säljarens rådgivare under hela försäljningsprocessen.