Soprano förvärvar Tieturigruppen av CapMan

Soprano förvärvar Tieturigruppen av CapMan

CapMan avyttrar sina portföljbolag till Soprano. Tieturi och Informator arbetar med kompetensutveckling inom IT och projektledning. Gruppen har nära samarbeten med bland annat Microsoft, Adobe, Red Hat, Scrum Alliance, IBM och Oracle. Tillsammans omsätter gruppen cirka 16,9 MEUR. Gruppen har sedan 2002 ägs till majoritet av CapMan, ett finskt riskkapitalbolag.

De båda bolagen förvärvas nu av finska Soprano. Genom förvärven kommer Soprano att bli Nordens ledande specialist inom kommunikation och informationsteknik med kontor i Helsingfors, Tampere, Stockholm, Göteborg, Malmö och Tallinn.

Läs mer...
Säjlare: 
CapMan Oyj, Tieturi Oy
Bransch: 
Övriga tjänster
Köpare: 
Soprano Oyj
Bransch: 
Övriga tjänster

 ”För att vara framgångsrik i den nya digitala världen behöver ett företag ha kunskaper inom kommunikation och IT, just denna kunskap är vad Soprano erbjuder utbildningar inom”, säger Arto Tenhunen, VD för Sopranogruppen.

Soprano är ett digitalt kommunikationsföretag. Bolagets konkurrensfördel är att de kan erbjuda ett kombinerat erbjudande inom kommunikation och teknik. Aktien är noterad på Helsingforsbörsen.

IMAP var rådgivare åt säljaren genom hela processen.